Szamotuły

Historia Szamotuł rozpoczęła się już w okresie powstawania państwa polskiego, w czasach pierwszych Piastów oraz była ściśle związana z dziejami największych i najbardziej wpływowych rodów Wielkopolski. Łukasz III Górka pozwolił braciom, przychodzącym do Wielkopolski, osiedlić się w Szamotułach. Bracia tu zbudowali swój kościół, szkołę i jedną z pierwszych drukarni w Wielkopolsce. Aleksander Aujedzedki tu w 1561 roku wydał słynny śpiewnik o nazwie Kancjonał Szamotulski, który jest do dzisiaj w Czechach uważany za jeden z najcenniejszych zabytków piśmiennictwa. Po śmierci Łukasza Górki zbór braci stopniowo zmalał aż do 1615 roku. W Szamotułach jest do dziś ulica "Braci Czeskich".

  • Dnia 20 czerwca 2014 r otworzyliśmy w Muzeum - – Zamku Górków wystawę z nazwą „Działalność Jednoty Braterskiej na terenach Polski“. Patronatem objęli ją czeski minister spraw zagranicznych Karel Schwarzengerg, ambasador Republiki Czeskiej w Polsce Jan Sechter, dyrektor Czeskiego Centrum w Warszawie Petr Janyška, a także Starosta Szamotulski Paweł Kowzan. Wystawa będzie otwarta do końca września 2014 r.

https://www.powiat-szamotuly.pl/Wystawa_pod_patronatem_czeskich_dyplomatow_i_Starosty_Szamotulskiego,11146.html

https://szamotulok.pl/Bracia-Czescy-w-Szamotu%C5%82ach-FOTO-358ar.aspx

Szamotuły