Fundację powołaliśmy z misją inspirowania społeczeństw lokalnych wartościami naszych ojców (Braci morawskich i Braci czeskich), którzy znaleźli v Polsce swój nowy dom podczas ucisku i prześladowań religijnych w XVI aż XVIII wieku. W miastach, takich jak np. Poznań, Leszno, Szamotuły, Wrocław, Gdańsk, Piława Górna, Bolesławiec, Nowa Sól obdarowywali gospodarzy gościnnego kraju płodami swej pracy, przykładnym życiem i przyczyniali się do rozwoju ówczesnego społeczeństwa w dziedzinach szkolnictwa, służby zdrowia czy literatury (np. Jan Amos Komeński, Daniel Ernest Jabłoński).

Centrem naszej pracy jest Nowa Sól, w mieście mamy stałe biuro (Żeromskiego 7A), gdzie organizujemy rodzinne tworzenia i tematyczne wykłady, dalej robimy festyny,  zapraszamy artystów czy organizujemy wycieczki. Od 2015 r. nasi wolontariusze co roku pracowali na rozwoju miasta tydzień za darmo. Organizujemy też wystawę z nazwą „Działalność Jednoty Braterskiej na terenach Polski“, którą otworzyliśmy też w Szamotułach i w Piławie Górnej. Panele wystawy tutaj.

Aktualności o naszej pracy można też śledzić na stronie facebook.com/fundacjabm

 

Fundacja Braci Morawskich

Żeromskiego 7A, 67-100 Nowa Sól

KRS: 0000508516, REGON: 081208766, NIP: 9252101745

Nr. rachunku 68 1140 2004 0000 3602 7578 3619